Udgivet
09/04/2024
Navn
Kim Nielsen Hvam
Specialer
Strafferet, fast ejendom, retssagsbehandling, familieret
Specialist hos
Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm
Email
kim@advokatfirmaet-ge.dk
Telefonnummer
20410270
Adresse
Lille Torv 6A
By
Aarhus C
Postnummer
8000

Beskrivelse

Kim Hvam har mere end 20 års erfaring inden for advokatbranchen.

Han har igennem mange år haft straffesager og bliver beskikket som forsvarer for klienter i hele landet i alle typer straffesager.

Derudover har Kim ligeledes erfaring indenfor familieretssager, herunder både forældreansvarssager og tvangsanbringelsessager.

I den forbindelse afgiver han møde i Familieretten, i Børn- og Ungeudvalget samt i Ankestyrelsen.

Kim er empatisk, ærlig og direkte og så har han en helt særlig tilgang til sine sager.

Kim har også stor erfaring i køb og salg af fast ejendom, herunder rådgiver han både private og virksomheder.

Kim sidder i flere virksomhedsbestyrelser og han er bestyrelsesmedlem i Den Sociale Retshjælps Fond samt er nævnsmedlem i Flygtningenævnet.

Det er væsentligt for Kim at møde klienterne i øjenhøjde på en uformel måde. Han sikrer sig altid, at klienten er med på, hvordan sagen gribes an og han tager sig altid tid til at tale med klienten.