Handelsbetingelser

Den Juridiske Portal ApS

Generelle oplysninger

Den Juridiske Portal ApS
Strandengen 27
7120 Vejle Øst
CVR nr.: 44097206
Telefon: + 30 36 01 41
Email: info@denjuridiskeportal.dk

Anvendelse

Disse betingelser er gældende for medlemskaber på Den Juridiske Portal ApS som brugere heraf måtte købe.

Produktinformation 

Medlemskabets særlige egenskaber oplyses på www.denjuridiskeportal.dk. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås via info@denjuridiskeportal.dk, såfremt køber ønsker det. 

Priser

Hos Den Juridiske Portal ApS er alle priser i danske kroner og angivet eksklusive moms. Vi forbeholder os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke, som varsles forbrugeren senest 12 uger før fornyelse af medlemskab.

Medlemskab er gældende for alle juridiske specialister i virksomheden og løber i 12 måneder. Der henvises til prisliste på www.denjuridiskeportal.dk

Betaling

Den Juridiske Portal ApS modtager betaling via fremsendelse af faktura. Fakturaen vil blive fremsendt sammen med ordrebekræftelsen. Betalingen skal ske i overensstemmelse med den i fakturaen angivne dato. Medlemskabet betales forud og er gældende 12 måneder. Medlemskabet fornyes automatisk, medmindre dette er opsagt rettidigt.

Det vil i 2024 være muligt at betale medlemskab med VISA-Dankort og Mobile Pay. Dine kontooplysninger som bliver indsamlet ved køb af medlemskab, sendes direkte og sikkert til PBS via krypteringsformen, (SSL), som kun er forbeholdt dig og PBS. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se eller gemme dine personlige oplysninger. Beløbet trækkes først fra din konto når registrering af medlemskab er godkendt af Den Juridiske Portal ApS.

Levering

Den Juridiske Portal ApS tilstræber at godkende registrering af medlemskab indenfor 24 timer registreret inden kl. 16 på hverdage. Dette for manuelt at kvalitetssikre alle registreringer på hjemmesiden.

Produktinformation

Varens særlige egenskaber oplyses på www.denjuridiskeportal.dk. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås via info@denjuridiskeportal.dk såfremt, køber ønsker det.

Bestilling

Ved bestilling af medlemskab på www.denjuridiskeportal.dk binder køber sig til tilbuddet om at købe medlemskabet på de oplyste vilkår, og der udgøres dermed ikke en direkte bindende accept. Den bindende aftale træder først i kraft, når aftalen mellem køber og Den Juridiske Portal ApS er indgået i form af en ordrebekræftelse samt en 14 dages fortrydelsesret, hvilket betyder at køber accepterer det afgivne tilbud.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

www.denjuridiskeportal.dk bringer relevante informationer om advokater, specialister, samarbejdspartnere mv. til forbrugeren igennem links. Disse links kontrolleres ikke løbende af Den Juridiske Portal ApS, og det kan derfor oplyses, at Den Juridiske Portal ApS ikke står til ansvar for eksterne siders indhold.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og Den Juridiske Portal ApS. Varerne opfylder derimod således købers forventninger, såfremt de svarer til Den Juridiske Portal ApS egen beskrivelse.

Som følge af at de eksterne varer leveres for sent, eller indeholder mangler, pålægges Den Juridiske Portal ApS intet erstatningsansvar.

Såfremt forsinkelser eller mangler i Den Juridiske Portal ApS regi skyldes forhold i købers varetægt, som er uden for Den Juridiske Portal ApS´s kontrol, kan Den Juridiske Portal ApS ikke pålægges erstatningsansvar. Dette kan eksempelvis inkludere krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Fortrydelsesret

Som medlem har du de lovbestemte 14 dages fortrydelsesret ved køb af medlemskab. Der er dog nogle specifikke krav, der skal være overholdt for at kunne gøre brug af fortrydelsesretten.
 
Fortrydelsesretten træder i kraft ved modtagelse af ordrebekræftelse. Fortrydelsesretten fornyes ikke ved efterfølgende fornyelse af medlemskab, da der er tale om samme medlemskab.
 
Fortrydelsesretten bortfalder i det samme virksomheden oprettes som medlem på Den Juridiske Portal ApS, og har adgang til medlemskabets ydelser.
 
Såfremt købet fortrydes og ovenstående oplysninger om fortrydelsesretten er overholdt samt inden 14-dages fristens udløb skal dette meddeles på følgende mail: info@denjuridiskeportal.dk
 

Opsigelse

Opsigelse bedes venligst ske skriftligt ved fremsendelse til følgende mail: info@denjuridiskeportal.dk.

Manglende betaling accepteres ikke som opsigelse af medlemskabet. Medlemskabet kan til enhver tid opsiges, dog senest en måned før udløbet af igangværende medlemskab. Opsigelsen har virkning fra den næstkommende medlemsperiode.

 
Hjemmesiden www.juridiskeportal.dk drives af firmaet:
 

Den Juridiske Portal ApS – CVR nr.: 44097206

TELEFON: 30360141

ADRESSE: Strandengen 27, 7120 Vejle Øst

Forbehold for ændringer

Den Juridiske Portal ApS forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er gældende for denne hjemmeside. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.