Udgivet
09/04/2024
Navn
Shenna Salih
Specialer
Familieretlige sager
Specialist hos
Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm
Email
shenna@advokatfirmaet-ge.dk
Telefonnummer
28250580
Adresse
Lille Torv 6A
By
Aarhus C
Postnummer
8000

Beskrivelse

Shenna er tidligere advokatfuldmægtig og har primært specialiseret sig i og arbejdet med familieret og har blandt andet mødt i utallige sager i Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen), B&U Udvalget og Ankestyrelsen i anbringelsessager.

Hun har derfor særlig viden inden for det familieretlige system, hvorfor det også er hende, der møder i Familieretshuset landet over.

For Shenna er det vigtigt, at barnets perspektiv og barnets bedste sættes i første række.

Shenna har en omsorgsfuld tilgang til alle sine klienter, da det er det dyrebareste hun rådgiver om, nemlig børn.

Der lægges dog særlig vægt på ærlighed, da det også anses for yderst nødvendigt i disse sager. Shenna har formidlingskompetencerne i orden og hun forsøger som regel at være løsningsorienteret frem for konfliktoptrappende, for derigennem at skabe de bedste rammer for barnet – barnet skal altid sættes i første række.